Hem » Matkaravan Stockholm – ombokning

Ombokning

Gör så här:

Avboka din nuvarande plats senast 24 timmar före din Matkaravan genom att mejla dag@matkaravan.nu (ev ringa Dag: 0708-19 53 19. Ange din mejladress eller fullständig adress och telefonnummer för traditionell hantering.

Du får bilagt i svarsmejl eller med post en not från mig som du tar med tillsammans med biljetterna när du går Matkaravan.

Boka sedan nytt datum direkt till Dag Hermelin, inte via bokningssystemet. Schemaläggningen däremot kommer du lättast åt från hemsidan. Just nu kanske det finns platser till dagar som passar dig, men det kan ändras snabbt och deltagarantalet är begränsat till 12 personer. Det  därför är det nödvändigt att boka.